Avbestillingsforsikring - Sommerhuset

Meld skade på din avbestillingsforsikring

Er du forhindret fra å bruke sommerhuset på grunn av for eksempel:

- Alvorlig skade
- Akutt sykdom
- etc.

vennligst fyll ut disse skjemaene:

 

Kansellering
Legeerklæring

 

Signer og send det utfylte skjemaet til affinity@tryg.dk

Vi kan også kontaktes på telefon: +45 43 58 58 05

 

Ved avbestilling på grunn av Covid-19 trenger du ikke fylle ut legeerklæringen.

Du kan i stedet sende dokumentatsjon på en positiv Covid-19 PCR-test, som ble tatt tidligst 72 timer før planlagt reise.

Det er viktig at navn og testdato er synlig.