- Vi ivaretar ditt personvern

Tryg Forsikring A/S og forsikringsbransjen har et stort samfunnsansvar for å skape økonomisk trygghet ved å fordele risikoer innenfor et kollektiv, og i videre forstand innenfor samfunnet. Hver og en skal kunne henvende seg til oss som forsikringsselskap for å få en forsikring. Med det følger også et stort ansvar for oss som selskap. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, er vi i vår virksomhetsutøvelse avhengig av forskjellige opplysninger, deriblant personopplysningene dine. Informasjonen vi har om deg bruker vi til å tilpasse våre tilbud og for å utvikle og forbedre våre tjenester og service. Vi selger aldri informasjon som vi har om deg til en utenforstående tredjepart.

Vi vil være transparente med hvordan personopplysningene dine behandles, og for at du skal få et så godt innsyn som mulig, har vi sammenstilt informasjonen i en personvernerklæring. Vi ber deg derfor ta deg tid til å lese gjennom vår personvernerklæring. Den forklarer blant annet:

  • Hvordan vi samler inn personopplysninger
  • Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor
  • Hvordan vi bruker informasjonen som vi samler inn
  • Hvor lenge vi lagrer informasjon om deg
  • Hvordan du kontakter oss
  • Dine rettigheter, inklusive hvordan du får tilgang til, og hvordan du oppdaterer personopplysningene dine
  • Endringer av personvernerklæringen

Vi har forsøkt å utforme informasjonen så enkelt som mulig, men i tilfelle du ikke forstår visse av begrepene som brukes, kan du begynne med å lese mer under nøkkelbegreper.