• I et ID-tyveri eller identitetstyveri gir noen seg ut for å være en annen. Gjerningspersonen kan for eksempel stjele betalingsinformasjonen på bankkortet ditt. Vedkommende kan også bestille varer i ditt navn.
  • ID-tyven kan bruke legitimasjonen din eller dokumenter med opplysninger om deg og er derfor interessert i opplysninger som navn, adresse, fødselsnummer og kontonummer.
  • ID-tyven kan endre postadressen din for en periode. Slik kan varer eller kredittkort som er bestilt i ditt navn sendes til en adresse ID-tyven bruker.