Et ID-tyveri kan begynne med en stjålet lommebok, et hacket nettsted eller en tilsynelatende uskyldig e-post og det kan ta lang tid før du oppdager at noen misbruker personnummeret ditt,

Sitasjoner du kan havne i:

1. Mister du pass, førerkort eller annet identitetskort

  • Hvis du mister identifikasjonspapirene dine, for eksempel pass eller førerkort, er det viktig at du anmelder tapet/tyveriet til politiet så fort som mulig – les mer på Politiets nettside her. En kopi av politirapporten kan du bruke som dokumentasjon til kreditorer og finansinstitusjoner.

2. Kommer ikke posten som den bruker

  • Følg nøye med på at postgangen kommer som normalt. Får du svært lite post? Mistenker du at noen kan ha endret din adresse? Ta kontakt med Posten straks.
  • Du kan sperre deg for uønsket adresseendring hos Posten. Du må begrunne sperringen overfor Posten. En grunn kan være at du risikerer tyveri av post. Sperren gjør at Posten setter i verk ekstra kontroller om du i
    fremtiden vil endre adresse.

3. Regninger og påminnelsesbrev du ikke vet om

  • Hvis du ikke har kjøpt en vare eller ytelse og du allikevel mottar regninger, påminnelser eller inkassovarsel bør du kontakte selskapet som fakturaen kommer fra. Forklar at du ikke anser deg selv bundet av kjøpsavtalen fordi identiteten din har blitt misbrukt og at du kan sende en kopi av politirapporten som bevis.
  • Husk at det er leverandøren som må bevise at du har inngått en avtale med dem. Det kan de ikke hvis du kan vise at du har vært offer for ID-tyveri.

4. Nytt konto i ditt navn

  • Mottar du informasjon om en ny konto eller liknende bør du reagere umiddelbart og ta kontakt med banken eller virksomheten. Det er også viktig at du overfor virksomheten raskt påpeker hvilke transaksjoner du mener er gjort av andre i ditt navn, det vil si hvilke du ikke har godkjent.