Å skape trygghet og verdi er kjernen i alt hva vi gjør. Det krever at vi er de beste i bransjen til forsikring, til mennesker og inntjening. Alle tre deler er fundamentet for å kunne skape trygghet og verdi.

Våre handlinger i hverdagen er basert på følgende verdier:

  • Vi møter mennesker med respekt, åpenhet og tillit
  • Vi viser initiativ, deler viten og tar ansvar
  • Vi leverer løsninger kjennetegnet ved kvalitet og enkelthet
  • Vi skaper bæredyktige resultater

2013_mål_og_strategi_DK.jpg