Det er kun nødvendig å aktivere din polise hvis du har en av de viste forsikringstyper. Hvis det ikke er tilfellet er din polise allerede aktiv og du skal ikke foreta deg noe.