Nimber Transportforsikring

Nimber transportforsikring gis uten ekstra kostnad til privatperson som bestiller transport av en vare via Nimber. Med en transportforsikring er man dekket hvis det skulle skje tyveri av- eller skade på varen under transporten.

Her kan du finne vilkår for transportforsikringen his Nimber:

For eldre vilkår finner du her